Grapos üdítők, italmanagement, pulttechnika
Szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GRAPOS weboldalt üzemeltető Grapos Üdítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Dózsa György út 108.; cégjegyzékszáma: 14 09 314126; adószáma: 24888354-2-14; email elérhetőség: info@grapos-uditok.hu, telefonszám: (+36) 70 323 6264; továbbiakban: Szolgáltató) és a Grapos Üdítő Kft. által a GRAPOS weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.grapos-uditok.hu weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A GRAPOS weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A GRAPOS weboldal üzemeltetését a Grapos Üdítő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Székhely:  8600 Siófok, Dózsa György út 108.;
Telephely: 8600 Siófok, Dózsa György út 108.;
Levelezési cím: 8600 Siófok, Dózsa György út 108.;
Adószám: 24888354-2-14;
Közösségi adószám: HU24888354;
Cégjegyzékszám: 14 09 314126 bejegyezte a Somogy Megyei Cégbíróság;
Bankszámlaszám(HUF): 11743040-20082398-00000000;
Online elérhetőség: info@grapos-uditok.hu;
Telefonos elérhetőség: (+36) 70 323 6264; (+36) 30 227 8769

1.4 A Grapos weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

MediaArt Online Megoldások Kft.;
Székhely: 9022 Győr, Szent István út 16/A fsz. 2.;
Online elérhetőség: info@mediaart.hu;

2. Ajánlatkérés, információkérés

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek megvan a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában, vagy az egyes aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre vonatkozóan ajánlatkérést, információkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket, információ kéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a kiválasztott termék tekintetében pontos ajánlatot küldjenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Panaszügyintézés helye, módja

3.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

levélben: 8600 Siófok, Dózsa György út 108.
emailben: info@grapos-uditok.hu
telefonon: (+36) 70 323 6264
munkanapon 8-17 óra között.

3.2 Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megkeresésben, megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a kérdéses ügylet azonosítóját, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. A vevő panaszáról jegzőkönyvet veszünk fel. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez, vagy járási hivatalhoz fordulhat panaszával (lentebb megadjuk az elérhetőségeket).

3.3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

2017. január 1-jétől alapvetően átalakult a fogyasztóvédelem intézményi rendszere. Megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, ezzel egyidejűleg a fogyasztói bejelentések kezelése első fokon járási szintre került. Ennek értelmében fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel. 

Az illetékes hivatal elérhetőségeit az alábbi linken érhetik el: http://jarasinfo.gov.hu/

b.) Békéltető testület igénybevétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez Zala megyében. A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni, igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, együttműködési kötelezettség terheli abban.

Somogy Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Email: skik@skik.hu
Web: http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

c.) Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show, illetve a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, mint a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.törvény rendelkezései szerint.

3.4 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

4. Hírlevelek

4.1 A Grapos weboldal üzemeltetője a vendéglátóipari gépek, italadagolók, italcsap rendszerek, postmix üdítők, és a szélesebben értelmezett vendéglátás témákban időszakosan híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, ügyfelei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

4.2 Hírlevelekre feliratkozni a weboldalon a felíratkozásra szolgáló modul segítségével, a név és e-mail cím megadásával lehetséges.

4.3 A látogató a hírlevél modul kitöltésével határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a vendéglátóipari gépek, italadagolók, italcsap rendszerek, postmix üdítők, és a szélesebben értelmezett vendéglátás témákban, a weboldal működéséhez kapcsolódó témákban híreket, érdekességeket, tudnivalókat, illetve üzleti ajánlatokat osszon meg vele hírlevél formában.

4.4 A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • A hírlevél végén található leiratkozó leiratkozó linkre kattintással
  • A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.3 Abban az esetben, ha a Grapos weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat, illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1 A Grapos weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Grapos weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Grapos weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Grapos weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.3 A Grapos weboldal ezúton is tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött termék vásárlási, szolgáltatási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Grapos weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

6.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Siófoki Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Szerződési feltételeink letölthetőek az alábbi linkre kattintva:
» Általános Szerződési Feltételek